Bây giờ là: 11:21:30 on 13.6.2021
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.

Quyết định thành lập trường

Vào năm 1996, Quyết định cho phép Xí nghiệp Điện tử - Điện máy (Công ty Điện máy thành phố Hồ Chí Minh)

được mở Trường Trung học Dân lập Thái Bình

 Vào  năm 1998, Quyết định cho phép Trường Trung học cơ cở Dân lập Thái Bình được mở thêm các lớp cấp 3 

 và chuyển thành trường Phổ thông cấp 2,3 Dân Lập Thái Bình  

Vào năm 2002, Quyết định đổi tên các trường Phổ thông trung học và Trường phổ thông cấp 2-3 thành Trường Trung học phổ thông

Vào năm 2004, Quyết định cho phép đổi tên thành Trường Trung học phổ thông tư thục Thái Bình

Vào năm 2012, Quyết định cho phép đổi tên Trường Trung học phổ thông tư thục Thái Bình

thành Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Thái Bình