Bây giờ là: 5:9:24 on 7.3.2021
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.

Thời gian biểu

 Sáng

GIỜ VÀO GIỜ RA NỘI DUNG
6g00 Báo thức, TD sáng
7g00 Vào giờ truy bài
7g15 8g00 Tiết 1
8g05 8g50 Tiết 2
8g50 9g05 Ra chơi
9g05 9g50 Tiết 3
9g55 10g40 Tiết 4
10g45 11g30 Tiết 5
11g30 12g00 Ăn trưa
12g00 Nghỉ trưa
13g15 Báo thức
 Chiều
GIỜ VÀO GIỜ RA NỘI DUNG
13g30 14g15 Tiết 6
14g20 15g05 Tiết 7
15g05 15g20 Ra chơi
15g20 16g05 Tiết 8
16g10 16g55 Tiết 9
 Tối
GIỜ VÀO GIỜ RA NỘI DUNG
17g30 Cơm chiều
18g00 21g00 Các lớp 12 truy bài
18g45 21g00 Các lớp nội trú học tối
21g00   Hết giờ truy bài đợt 1
21g15   Vào giờ truy bài tăng cường
22g30 Nội trú ngủ, nghĩ

Công tác tuần

congtac tuan

Văn bản sở

van ban so

Tin tiêu điểm

hot TUYỂN SINH NH MỚI 2019-2020

Đã có điểm thi TS 10 NH 2018-2019, phụ huynh liên hệ bộ phận học vụ nếu có phúc khảo trước 14h ngày 15/6/2018

Đã có điểm thi nghề THPT khóa ngày 15/6/2018, phụ huynh muốn phúc khảo liên hệ bộ phận học vụ trước ngày 30/6/2018 

 Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2019

 Thông báo cảnh báo nguy cơ "cỏ Mỹ"

 Chung kết cuộc thi Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin

 

 

 

Video hoạt động trường