Bây giờ là: 15:1:59 on 19.6.2019
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.

Giới thiệu 2 tác phẩm của chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong đợt tập huấn hè từ ngày 15/06 đến ngày 23/06/2017, ngoài các nội dung liên quan đến công tác chủ nhiệm, trường THCS & THPT Thái Bình đã mời thạc sỹ Nguyễn Ân đến trường và có buổi giới thiệu về 2 tác phẩm của Bác Hồ: "Sửa đổi lề lối làm việc" và "Nâng cao đạo đức, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" cho toàn thể cán bộ, nhân viên, giáo viên trường Thái Bình.

Đây là một trong những hoạt động nâng cao nhận thức về Đảng đối với toàn thể nhân dân, góp phần nâng cao tính tự giác, trách nhiệm trong công việc, đạo đức và lối sống.

tap huan he 1 tap huan he 1 tap huan he 1 tap huan he 1 tap huan he 1 tap huan he 1

Lịch công tác

congtac

Công tác tuần

congtac tuan

Văn bản sở

van ban so