Bây giờ là: 11:24:55 on 13.6.2021
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.

Thành tích hoạt động

Hiện nay trường THCS & THPT THÁI BÌNH là một trong những trường ngoài công lập có tỉ lệ học sinh tốt nghiệp Phổ thông cơ sở, tốt nghiệp Tú tài và đậu vào các trường Đại học cao nhất thành phố.
Kết quả lên lớp mỗi năm là 100%. trong đó tỉ lệ khá giỏi từ: 60% - 80%

A. HỌC TẬP:
   Hiện nay trường THCS & THPT THÁI BÌNH là một trong những trường ngoài công lập có tỉ lệ học sinh  tốt nghiệp THCS, tốt nghiệp THPT và  đậu vào các trường Đại học cao nhất thành phố.
    Kết quả lên lớp mỗi năm là 100%. trong đó tỉ lệ khá giỏi từ: 60% - 80% 

BẢNG THỐNG KÊ TỈ LỆ % HỌC SINH ĐẬU ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG TỪ NĂM 2010 - 2015

ty le dau dai hoc cao dang 2015

B. HẠNH KIỂM:
    Xếp lọai hạnh kiểm : Thường xuyên đạt mức 85% hạnh kiểm lọai tốt và 15% lọai khác


C. THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG :

    Kỷ niệm chương vì sự nghiệp GD cho Hiệu trưởng: Lê Thúy Hòa. Đã có công lao động đ/v sự nghiệp GD đất nước. Số: 4142/QĐ/BGD&ĐT – Ngày 10/08/2007 – Bộ trưởng GD: Nguyễn Thiện Nhân ký tặng.

     Kỷ niệm chương vì sự nghiệp GD cho Chủ Tịch HĐQT: Lê Sỹ Thắng. Đã có công lao động đ/v sự nghiệp GD đất nước. Số: 7248/QĐ/BGD&ĐT – Ngày 13/11/2007 – Bộ trưởng GD: Nguyễn Thiện Nhân ký tặng.

    Bảo hiểm xã hội Tp Hồ Chí Minh tặng giấy khen cho Trường HTPT TT Thái Bình. Đã có nhiều thành tích phối hợp thực hiện công tác BHYT-HSSV năm học 2006-2007. Số: 76/QĐ-KT – Ngày 19/07/2007 – Giám đốc BH ký tặng.

    Chủ tịch UBND Tp Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho Trường THPT TT Thái Bình. Số: 2235/QĐUB – Ngày 18/05/2007 – Chủ tịch Lê Anh Quân ký tặng)

    GĐ Sở GD&ĐT tặng giấy khen cho Trường THPT TT Thái Bình. Đã đạt danh hiệu Tập Thể Lao Động Tiên Tiến NH: 2006-2007. Số: 43/2007/QĐ/GDĐT-VP – GĐ Hùynh Công Minh ký tặng.

    GĐ Sở GD&ĐT Tp Hồ Chí Minh tặng giấy khen cho Trường THPT TT Thái Bình. Đã đạt danh hiệu Tiên Tiến cấp cơ sở NH:2003-2004. Số: 125/QĐ/GD-ĐT – GĐ Trương Song Đức ký tặng.

    GĐ Sở GD&ĐT Tp Hồ Chí Minh tặng giấy khen cho Trường THPT TT Thái Bình. Đã đạt danh hiệu Tiên Tiến cấp cơ sở NH:2004-2005. Số: 26/QĐ/GD-ĐT – GĐ Hùynh Công Minh ký tặng.

    Chủ tịch UBND Tp Hồ Chí Minh chứng nhận Trường THPT Dân Lập Thái Bình. Đã được tặng thưởng danh hiệu Tập Thể Lao Động Xuất Sắc 2007. Số: 31/CN-UBND – Ngày 17/11/2008 – Chủ tịch Lê Hoàng Quân ký.

    BHXH tặng giấy khen cho Hiệu trưởng Lê Thúy Hòa. Có nhiều thành tích trong công tác BHYT-HSSV năm học 2006-2007. Số: 76/QĐ-KT –Ngày 19/07/2007 – GĐ BHYT Cao Trần Văn Sang đã ký

    GĐ Sở GD&ĐT Tp Hồ Chí Minh tặng giấy khen cho Trường THPT Thái Bình. Đã đạt tỉ lệ học sinh tốt nghiệp cao so với tỉ lệ chung của thành phố  NH:2008-2009. Số: 30/2009/QĐ/GD-ĐT – GĐ Hùynh Công Minh ký tặng.

    Chủ tịch UBND Tp Hồ Chí Minh tặng giấy khen cho Trường THPT  Thái Bình. Đã được tặng thưởng danh hiệu Tập Thể Lao Động Xuất Sắc 2009. Số: 76/CN-UBND – Ngày 04/09/2010 – Chủ tịch Lê Hoàng Quân ký

    Chủ tịch UBND Tp Hồ Chí Minh tặng giấy khen cho Trường THPT  Thái Bình. Đã được tặng thưởng danh hiệu Tập Thể Lao Động Xuất Sắc 2 năm liền . Số: 3232/QĐ-UB – Ngày 23/07/2010 – Chủ tịch Lê Hoàng Quân ký

    GĐ Sở GD&ĐT Tp Hồ Chí Minh tặng giấy khen cho Trường THPT Thái Bình. Đã đạt tỉ lệ học sinh tốt nghiệp cao so với tỉ lệ chung của thành phố  NH:2009-2010. Số: 39/QĐ/GD-ĐT Ngày 16/07/2010– GĐ Hùynh Công Minh ký tặng.

    Chủ tịch công đoàn ngành giáo dục tặng giấy khen cho Trường THPT Thái Bình. Đã đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh  NH: 2009 - 2010 Số: 293/2010 QĐKT-CĐGD ngày 27/08/2010 Chủ tịch Nguyễn Hữu Hùng ký tặng.

    Chủ tịch công đoàn ngành giáo dục tặng giấy khen cho Ông Lê Sỹ Thắng - Chủ tịch HĐQT Trường THPT Thái Bình. Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện tốt chính sách pháp luật cho nhà giáo và lao động năm học 2010-2011 Số: 736/2011 QĐKT-CĐGD ngày 27/08/2010 Chủ tịch Nguyễn Hữu Hùng ký tặng.

    Ban chấp hành liên đoàn lao động tặng giấy khen cho Hội Đồng Quản Trị Trường THPT Thái Bình. Đã có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thực hiện các chế độ chính sách chăm lo cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường năm học 2010-2011 Số: 84/ QĐKT-LĐLĐ ngày 18/07/2011 Chủ tịch Nguyễn Huy Cận ký tặng.

    Chủ tịch công đoàn ngành giáo dục tặng giấy khen cho Trường THPT Thái Bình. Đã đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh  NH: 2010 - 2011 Số: 751/2011 QĐKT-CĐGD ngày 21/07/2011 Chủ tịch Nguyễn Hữu Hùng ký tặng.

    Chủ tịch UBND Tp Hồ Chí Minh tặng giấy khen cho Trường THPT  Thái Bình. Đã được tặng thưởng danh hiệu Tập Thể Lao Động Xuất Sắc năm 2010 . Số: 3616/QĐ-UBND – Ngày 26/07/2011 – Chủ tịch Lê Hoàng Quân ký.

    GĐ Sở GD&ĐT Tp Hồ Chí Minh tặng giấy khen cho Trường THPT Thái Bình. Đã đạt tỉ lệ học sinh tốt nghiệp cao so với tỉ lệ chung của cả nước  NH:2010-2011. Số: 1043/QĐ/GD-ĐT-VP Ngày 05/08/2011– GĐ Lê Hồng Sơn ký tặng.

    Chủ tịch UBND Tp Hồ Chí Minh tặng giấy khen cho Trường THPT  Thái Bình. Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm góp phần xây dựng và phát triển đơn vị 15 năm thành lập (1996-2011) . Số: 4173/QĐ-UB – Ngày 31/08/2011 – Chủ tịch Lê Hoàng Quân ký.

    Chủ tịch UBND Tp Hồ Chí Minh tặng giấy khen cho Tổ Ngoại Ngữ Trường THPT  Thái Bình. Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm góp phần xây dựng và phát triển đơn vị 15 năm thành lập (1996-2011) . Số: 4173/QĐ-UB – Ngày 31/08/2011 – Chủ tịch Lê Hoàng Quân ký.

    Chủ tịch UBND Tp Hồ Chí Minh tặng giấy khen cho Tổ Kỹ Năng Sống Trường THPT  Thái Bình. Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm góp phần xây dựng và phát triển đơn vị 15 năm thành lập (1996-2011) . Số: 4173/QĐ-UB – Ngày 31/08/2011 – Chủ tịch Lê Hoàng Quân ký.

    Chủ tịch UBND Tp Hồ Chí Minh tặng giấy khen cho Tổ Vật Lý Trường THPT  Thái Bình. Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm góp phần xây dựng và phát triển đơn vị 15 năm thành lập (1996-2011) . Số: 4173/QĐ-UB – Ngày 31/08/2011 – Chủ tịch Lê Hoàng Quân ký.

    Ban tổ chức "Nguồn Nhân Lực" Chứng nhận Trường THPT  Thái Bình. Đã có thành tích tiêu biểu trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . Số: 574/QĐ-LHH – Ngày 15/09/2011.

Thủ Tướng Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tặng Bằng Khen cho Trường THPT Thái Bình. Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2008-2009 đến năm học 2010-2011 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội và bảo vệ Tổ Quốc. QĐ: 2219 QĐ/TTg ngày 09/12/2011. Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ký tặng.

    GĐ Sở GD&ĐT Tp Hồ Chí Minh tặng giấy khen cho Trường THPT Thái Bình. Đã đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến. Số: 739/QĐ:GDĐT-VP – Ngày 03/07/2013.

Công tác tuần

congtac tuan

Văn bản sở

van ban so

Tin tiêu điểm

hot TUYỂN SINH NH MỚI 2019-2020

Đã có điểm thi TS 10 NH 2018-2019, phụ huynh liên hệ bộ phận học vụ nếu có phúc khảo trước 14h ngày 15/6/2018

Đã có điểm thi nghề THPT khóa ngày 15/6/2018, phụ huynh muốn phúc khảo liên hệ bộ phận học vụ trước ngày 30/6/2018 

 Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2019

 Thông báo cảnh báo nguy cơ "cỏ Mỹ"

 Chung kết cuộc thi Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin

 

 

 

Video hoạt động trường