Bây giờ là: 10:24:16 on 13.6.2021
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.

Danh sách email và số điện thoại giáo viên chủ nhiệm

DANH SÁCH EMAIL VÀ ĐIỆN THOẠI CỦA GVCN

 Cô Trương Thị Thùy Nhi

 6A1

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

0358.970.092

 Cô Trần Thị Khánh

 7A1

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

0916.662.374 

 Cô Nguyễn Thị Hương

 8A1

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0974.092.256

 Thầy Trịnh Quốc Việt

 9A1

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

0979.531.049

 Thầy Lê Văn Sơn

 9A2

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

0989.479.187

 Cô Đỗ Gia Linh

 10A1

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0848.268.849

 Cô Nguyễn Thị Ngọc Thảo

 10A2

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0908.886.769

 Cô Hoàng Thị Xuyến

 10A3

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919.456.827

 Cô Nguyễn Thị Diệu Linh

 11A1

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0965.499.550 

 Thầy Đỗ Thanh Bình

 11A2

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0938.108.217

 Cô Nguyễn Thị Sáu

 11A3

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0902.534.543

 Cô Lê Phương Phương

 12A1

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

0918.840.524

 Thầy Nguyễn Công Hậu

 12A2

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0396.932.704

 Thầy Bùi Văn Tèo

 12A3

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

0918.475.732

THCS & THPT Thái Bình

Công tác tuần

congtac tuan

Văn bản sở

van ban so

Tin tiêu điểm

hot TUYỂN SINH NH MỚI 2019-2020

Đã có điểm thi TS 10 NH 2018-2019, phụ huynh liên hệ bộ phận học vụ nếu có phúc khảo trước 14h ngày 15/6/2018

Đã có điểm thi nghề THPT khóa ngày 15/6/2018, phụ huynh muốn phúc khảo liên hệ bộ phận học vụ trước ngày 30/6/2018 

 Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2019

 Thông báo cảnh báo nguy cơ "cỏ Mỹ"

 Chung kết cuộc thi Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin

 

 

 

Video hoạt động trường