Bây giờ là: 10:53:0 on 19.2.2020
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.

Tính chất của Rượu Etylic và Axit Axetic

Học sinh thực hiện thí nghiệm dưới sự hướng dẫn của giáo viên để chứng tỏ axit axetic có những tính chất chung của một axit (bằng cách tác dụng với CuO, CaCO3,quỳ tím, Zn).
Sau đó các em thực hiện thí nghiệm điều chế este etyl axetat.

Vào cuối buổi học, học sinh quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng, giải thích hiện tượng và viết phương trình hóa học minh họa các thí nghiệm đã thực hiện .
Bằng cách cho học sinh thực hành, các em sẽ hiểu bài học và tổng hợp kiến thức các bài học liên quan khác nhau một cách hiệu quả và nhớ bài tốt hơn.

Một số hình ảnh thực hành hóa học

Tính chất của Rượu Etylic và Axit Axetic Tính chất của Rượu Etylic và Axit Axetic Tính chất của Rượu Etylic và Axit Axetic Tính chất của Rượu Etylic và Axit Axetic Tính chất của Rượu Etylic và Axit Axetic Tính chất của Rượu Etylic và Axit Axetic Tính chất của Rượu Etylic và Axit Axetic Tính chất của Rượu Etylic và Axit Axetic Tính chất của Rượu Etylic và Axit Axetic Tính chất của Rượu Etylic và Axit Axetic Tính chất của Rượu Etylic và Axit Axetic Tính chất của Rượu Etylic và Axit Axetic Tính chất của Rượu Etylic và Axit Axetic

Lịch công tác

congtac

Công tác tuần

congtac tuan

Văn bản sở

van ban so

Tin tiêu điểm

hot TUYỂN SINH NH MỚI 2019-2020

Đã có điểm thi TS 10 NH 2018-2019, phụ huynh liên hệ bộ phận học vụ nếu có phúc khảo trước 14h ngày 15/6/2018

Đã có điểm thi nghề THPT khóa ngày 15/6/2018, phụ huynh muốn phúc khảo liên hệ bộ phận học vụ trước ngày 30/6/2018 

 Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2019

 Thông báo cảnh báo nguy cơ "cỏ Mỹ"

 Chung kết cuộc thi Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin

 

 

 

Video hoạt động trường