Bây giờ là: 19:36:50 on 26.7.2021
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.
intro-img
Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục
Ngày 25/11/2014 và ngày 26/11/2014 đoàn đánh giá ngoài đã về trường THCS & THPT Thái Bình thực hiện các bước kiểm tra đánh giá...
  • Lượt xem: 1256
intro-img
Khảo sát sơ bộ
Sáng ngày 15\11\2014 là ngày đầu tiên đoàn Đánh giá ngoài về Kiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái Bình.Trưởng đoàn...
  • Lượt xem: 1130