Bây giờ là: 6:19:55 on 23.10.2019
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.

Khảo sát sơ bộ

Sáng ngày 15\11\2014 là ngày đầu tiên đoàn Đánh giá ngoài về Kiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái Bình.
Trưởng đoàn đánh giá ngoài là ông Nguyễn Việt Cường - Hiệu trưởng trường Nguyễn An Ninh, Ủy viên là ông Mai Đức Thắng - phó hiệu trưởng trường Trương Vĩnh Ký. Đại diện Sở Giáo Dục và Đào tạo bà Đặng Thị Thùy Linh - Phó trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, ông Dương Thành Tài - Chuyên viên phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. Đại diện trường THCS & THPT Thái Bình có cô Lê Thúy Hòa - Hiệu trưởng, chủ tịch Hội đồng tự đánh giá ngoài; ông Trần Văn Đại Lợi - Phó Hiệu trưởng, ủy viên Hội đồng tự đánh giá ngoài; và các tổ chuyên môn khác.
Nội dung ngày làm việc đầu tiên tại trường xoay quanh những trao đổi về kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá, những yêu cầu cụ thể đối với trường THCS-THPT Thái Bình, kế hoạch khảo sát chính thức vào ngày 25/11/2014 và ngày 26/11/2014.

Một số hình ảnh ngày làm việc đầu tiên của đoàn Đánh giá ngoài về Kiểm định Chất lượng Giáo dục tại trường THCS & THPT Thái Bình.

kiem dinh chat luong 8

 Ông Nguyễn Việt Cường - Hiệu trưởng trường Nguyễn An Ninh 

kiem dinh chat luong 6

Ông Mai Đức Thắng - phó hiệu trưởng trường Trương Vĩnh Ký

kiem dinh chat luong 13

Bà Đặng Thị Thùy Linh - Phó trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

kiem dinh chat luong 9

Ông Dương Thành Tài - Chuyên viên phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dụckiem dinh chat luong 4

Cô Lê Thúy Hòa -  Hiệu trưởng, chủ tịch Hội đồng tự đánh giá ngoài;

Ông Trần Văn Đại Lợi - Phó Hiệu trưởng, ủy viên Hội đồng tự đánh giá ngoài

Đánh giá ngoài về Kiểm định Chất lượng Giáo dục tại trường THCS & THPT Thái BìnhĐánh giá ngoài về Kiểm định Chất lượng Giáo dục tại trường THCS & THPT Thái BìnhĐánh giá ngoài về Kiểm định Chất lượng Giáo dục tại trường THCS & THPT Thái BìnhĐánh giá ngoài về Kiểm định Chất lượng Giáo dục tại trường THCS & THPT Thái BìnhĐánh giá ngoài về Kiểm định Chất lượng Giáo dục tại trường THCS & THPT Thái BìnhĐánh giá ngoài về Kiểm định Chất lượng Giáo dục tại trường THCS & THPT Thái BìnhĐánh giá ngoài về Kiểm định Chất lượng Giáo dục tại trường THCS & THPT Thái BìnhĐánh giá ngoài về Kiểm định Chất lượng Giáo dục tại trường THCS & THPT Thái BìnhĐánh giá ngoài về Kiểm định Chất lượng Giáo dục tại trường THCS & THPT Thái BìnhĐánh giá ngoài về Kiểm định Chất lượng Giáo dục tại trường THCS & THPT Thái BìnhĐánh giá ngoài về Kiểm định Chất lượng Giáo dục tại trường THCS & THPT Thái BìnhĐánh giá ngoài về Kiểm định Chất lượng Giáo dục tại trường THCS & THPT Thái BìnhĐánh giá ngoài về Kiểm định Chất lượng Giáo dục tại trường THCS & THPT Thái BìnhĐánh giá ngoài về Kiểm định Chất lượng Giáo dục tại trường THCS & THPT Thái BìnhĐánh giá ngoài về Kiểm định Chất lượng Giáo dục tại trường THCS & THPT Thái BìnhĐánh giá ngoài về Kiểm định Chất lượng Giáo dục tại trường THCS & THPT Thái BìnhĐánh giá ngoài về Kiểm định Chất lượng Giáo dục tại trường THCS & THPT Thái BìnhĐánh giá ngoài về Kiểm định Chất lượng Giáo dục tại trường THCS & THPT Thái BìnhĐánh giá ngoài về Kiểm định Chất lượng Giáo dục tại trường THCS & THPT Thái BìnhĐánh giá ngoài về Kiểm định Chất lượng Giáo dục tại trường THCS & THPT Thái BìnhĐánh giá ngoài về Kiểm định Chất lượng Giáo dục tại trường THCS & THPT Thái Bình

Lịch công tác

congtac

Công tác tuần

congtac tuan

Văn bản sở

van ban so