Bây giờ là: 4:42:19 on 23.10.2019
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.

Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục

Ngày 25/11/2014 và ngày 26/11/2014 đoàn đánh giá ngoài đã về trường THCS & THPT Thái Bình thực hiện các bước kiểm tra đánh giá đối với trường THCS & THPT Thái Bình.
Đoàn đánh giá ngoài Trường THCS & THPT Thái Bình gồm các ông bà
- Ông Nguyễn Việt Cường - Hiệu trưởng THPT Nguyễn An Ninh - Trưởng đoàn
- Bà Vũ Thị Ngọc Dung - Hiệu trưởng THPT Bùi Thị Xuân - Ủy viên
- Bà Nguyễn Ngọc Trâm - Hiệu trưởng TH, THCS và THPT Vạn Hạnh - Ủy viên
- Bà Đồng Thị Kim Thủy - Phó hiệu trưởng THPT Lê Quý Đôn - Ủy viên
- Ông Phạm Văn Cường - Phó hiệu trưởng THPT Tây Thạnh - Ủy viên
- Ông Mai Đức Thắng - Phó hiệu trưởng TH, THCS & THPT Trương Vĩnh Ký - Ủy viên
- Bà Huỳnh Thị Mỹ Dung - Chủ tịch Công đoàn THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Ủy viên
Giám sát hoạt động đánh giá ngoài tại trường THCS & THPT Thái Bình gồm có ông Hồ Phú Bạc - trưởng phòng  Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục và bà Đặng Thị Thùy Linh - Phó trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh
Nội dung của hai ngày làm việc xoay quanh vấn đề kiểm tra các loại giấy tờ, hồ sơ của nhà trường, dự giờ một số tiết học, tham quan trường và phỏng vấn giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh.

Một số hình ảnh làm việc của đoàn Đánh giá ngoài tại trường THCS & THPT Thái Bình

Kiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái Bình

Dự giờ một số tiết học tại trường

Kiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái Bình

Kiểm tra công tác lưu trữ, hồ sơ tổ chức tại trường

Kiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái Bình

Tham quan cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học

Kiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái Bình

Phỏng vấn phụ huynh, giáo viên, nhân viên, học sinh tại trường

Kiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái Bình

Đánh giá của đoàn đánh giá ngoài sau gần 2 ngày làm việc tích cực tại trường

Kiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái BìnhKiểm định Chất lượng Giáo dục trường THCS & THPT Thái Bình

Lịch công tác

congtac

Công tác tuần

congtac tuan

Văn bản sở

van ban so