Bây giờ là: 19:44:23 on 21.2.2019
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.

Cuộc thi lập trình "Hour of code"

Chương trình "Giờ lập trình - Hour of code" được Microsoft Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đà tạo TP. Hồ Chí Minh triển khai nhằm xây dựng một sân chơi ứng dụng CNTT cho học sinh thành phố tiếp cận với chuẩn kiển thức, kỹ năng lập trình quốc tế. Với cấu trúc đơn giản, giao diện dễ nhìn, dễ hình dung, các em học sinh tham gia cuộc thi với tâm thế vừa học vừa chơi. Đặc biệt các em học sinh lớp 6 tham gia cuộc thi này rất vui vẻ, các em đã đạt được nhiều giấy chứng nhận hơn các khối lớp khác.

  học sinh trường tư thục Thái Bình tham gia cuộc thi lập trình học sinh trường tư thục Thái Bình tham gia cuộc thi lập trình học sinh trường tư thục Thái Bình tham gia cuộc thi lập trình học sinh trường tư thục Thái Bình tham gia cuộc thi lập trình học sinh trường tư thục Thái Bình tham gia cuộc thi lập trình học sinh trường tư thục Thái Bình tham gia cuộc thi lập trình học sinh trường tư thục Thái Bình tham gia cuộc thi lập trình học sinh trường tư thục Thái Bình tham gia cuộc thi lập trình