Bây giờ là: 1:24:13 on 23.5.2019
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.

Gương mặt thi Hot TBTeen khối cấp 2

Đại diện đến từ lớp 6A1 gồm 2 học sinh NGUYỄN HUY HOÀNG mã số 01 và VÕ TRỊNH MINH TÚ mã số 02

tu hoang 6A1

tu hoang 6A1 2

Mã số 01 - NGUYỄN HUY HOÀNG - 6A1

tu hoang 6A1 3

Mã số 02 - VÕ TRỊNH MINH TÚ - 6A1

tu hoang 6A1 4

Đại diện đến từ lớp 7A1 gồm 2 học sinh NGUYỄN TUẤN HOÀNG mã số 03 và NGUYỄN VY LAN VY mã số 04

hoang vy 7a1 1

Mã số 03 - NGUYỄN TUẤN HOÀNG - 7A1

Mã số 04 - NGUYỄN VY LAN VY - 7A1

hoang vy 7a1

Đại diện đến từ lớp 8A1 gồm 2 học sinh NGUYỄN HOÀNG QUỐC HUY mã số 05 và HỒ NGỌC MINH ANH mã số 06

anh huy 8A1

 

anh huy 8A1 2

Mã số 05 - NGUYỄN HOÀNG QUỐC HUY - 8A1

Mã số 06 - HỒ NGỌC MINH ANH - 8A1

Đại diện đến từ lớp 9A1 gồm 2 học sinh ĐÀO MINH HIẾU mã số 07 và NGUYỄN THỊ NGỌC LAM mã số 08

hieu lam 9a1 3hieu lam 9a1 2hieu lam 9a1 1

Mã số 07 - ĐÀO MINH HIẾU - 9A1

Mã số 08 - NGUYỄN THỊ NGỌC LAM - 9A1

Đại diện đến từ lớp 9A2 gồm 2 học sinh NGUYỄN ĐĂNG QUANG mã số 09 và NGUYỄN NGỌC KHÁNH TÂM mã số 10

quang tam 9a2quang tam 9a2 2

 Mã số 09 - NGUYỄN ĐĂNG QUANG - 9A2

Mã số 10 - NGUYỄN NGỌC KHÁNH TÂM - 9A2