Bây giờ là: 14:14:51 on 21.4.2019
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.

Gương mặt thi Hot TB Teen khối cấp 3

Đại diện đến từ lớp 10A1 gồm 2 học sinh NGUYỄN CHÍ TÀI mã số 11 và NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO mã số 12

hot teen truong tu thuc tai thanh 10a1 2hot teen truong tu thuc tai thanh 10a1 3

11 - NGUYỄN CHÍ TÀI - 10A1

12 - NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO - 10A1

Đại diện đến từ lớp 10A2 gồm 2 học sinh TRẦN MINH QUANG mã số 13 và TỪ LAN ANH mã số 14

hot teen truong tu thuc anh quang 10a2 1hot teen truong tu thuc anh quang 10a2 2

13 - TRẦN MINH QUANG - 10A2

hot teen truong tu thuc anh quang 10a2 3

14 - TỪ LAN ANH - 10A2

hot teen truong tu thuc anh quang 10a2 4

Đại diện đến từ lớp 10A3 gồm 2 học sinh NGUYỄN BẢO THIÊN TRƯỜNG mã số 15 và NGUYỄN HUỲNH THANH THÚY mã số 16

hot teen truong tu thuc thuy truong 10a3 1hot teen truong tu thuc thuy truong 10a3 2

15 - NGUYỄN BẢO THIÊN TRƯỜNG - 10A3

16 - NGUYỄN HUỲNH THANH THÚY - 10A3

hot teen truong tu thuc hot teen truong tu thuc

Đại diện đến từ lớp 10A4 gồm 2 học sinh PHAN MINH DUY mã số 17 và TRƯƠNG MỸ CHÂU mã số 18

hot teen tu thuc 64hot teen tu thuc 65

17 - PHAN MINH DUY - 10A4

18 - TRƯƠNG MỸ CHÂU - 10A4

Đại diện đến từ lớp 11A1 gồm 2 học sinh TRẦN MINH TÀI mã số 19 và TRƯƠNG GIA LINH mã số 20

hot teen tu thuc 62

19 - TRẦN MINH TÀI - 11A1

hot teen tu thuc 63

20 - TRƯƠNG GIA LINH - 11A1

hot teen tu thuc 67

Đại diện đến từ lớp 11A2 gồm 2 học sinh NGUYỄN HOÀNG PHÚC mã số 21 và ĐOÀN NGỌC LAM ĐIỀN mã số 22

hot teen truong tu thuc phuc dien 11a2 1hot teen truong tu thuc phuc dien 11a2 3

21 - NGUYỄN HOÀNG PHÚC - 11A2

22 - ĐOÀN NGỌC LAM ĐIỀN - 11A2

Đại diện đến từ lớp 11A3 gồm 2 học sinh PHẠM NGUYỄN QUỐC NHẬT mã số 23 và HOÀNG THỊ PHƯƠNG ANH mã số 24

hot teen tu thuc 59hot teen tu thuc 58

23 - PHẠM NGUYỄN QUỐC NHẬT - 11A3

hot teen tu thuc 61

24 - HOÀNG THỊ PHƯƠNG ANH - 11A3

hot teen tu thuc 60

Đại diện đến từ lớp 11A4 gồm 2 học sinh ĐÀO HOÀNG VINH mã số 25 và TRẦN NGỌC TRÂM mã số 26

hot teen truong tu thuc tram vinh 11a4 1hot teen truong tu thuc tram vinh 11a4 2

25 - ĐÀO HOÀNG VINH - 11A4

tram vinh 11a4 3

26 - TRẦN NGỌC TRÂM - 11A4

tram vinh 11a4 4

Đại diện đến từ lớp 12A1 gồm 2 học sinh TRẦN HỮU THƯƠNG mã số 27 và NGUYỄN TRẦN THẢO HUYỀN mã số 28

hot teen truong tu thuc thuong huyen 1hot teen truong tu thuc thuong huyen 2

27 - TRẦN HỮU THƯƠNG - 12A1

hot teen truong tu thuc thuong huyen 3

28 - NGUYỄN TRẦN THẢO HUYỀN - 12A1

hot teen truong tu thuc thuong huyen 4

Đại diện đến từ lớp 12A2 gồm 2 học sinh NGÔ ĐỨC KHÔI mã số 29 và TRẦN THANH NHUNG mã số 30

hot teen truong tu thuc khoi nhung 12a2 1hot teen truong tu thuc khoi nhung 12a2 2

29 - NGÔ ĐỨC KHÔI - 12A2

30 - TRẦN THANH NHUNG - 12A2

Đại diện đến từ lớp 12A3 gồm 2 học sinh LÊ BẢO DƯƠNG mã số 31 và ĐINH MỸ HẠNH mã số 32

hot teen truong tu thuc duong hanh 12a4 1hot teen truong tu thuc duong hanh 12a4

31 - LÊ BẢO DƯƠNG - 12A3

hot teen truong tu thuc duong hanh 12a4 3

32 - ĐINH MỸ HẠNH - 12A3

hot teen truong tu thuc duong hanh 12a4 4