Bây giờ là: 19:48:29 on 21.2.2019
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.

Bình chọn cho cuộc thi Hot TB Teen

MỖI GIÁO VIÊN, PHỤ HUYNH, HỌC SINH ĐƯỢC BÌNH CHỌN CHO 4 THÍ SINH THI HOT TB TEEN (xem danh sách qua link bên dưới)

+ 1 lượt bình chọn cho học sinh nữ khối cấp 2

+ 1 lượt bình chọn cho học sinh nam khối cấp 2

+ 1 lượt bình chọn cho học sinh nữ khối cấp 3

+ 1 lượt bình chọn cho học sinh nam khối cấp 3

HÌNH THỨC BÌNH CHỌN

1. Qua tổng đài SMS bằng cú pháp XX gửi đến số tổng đài 01207041321 (XX là mã số thí sinh, từ 01-32) 

Mỗi số điện thoại chỉ nhắn được 4 tin nhắn bình chọn (1 nữ cấp THCS, 1 nam cấp THCS, 1 nữ THPT, 1 nam THPT). Nếu tin nhắn trùng mã số thí sinh đã nhắn rồi sẽ không còn hợp lệ.

hot teen tu thuc 35

2. Bình chọn bằng tài khoản học sinh (click vào nút bình chọn)

hot teen tu thuc 31

3. Bình chọn qua Facebook (sau khi được admin facebook đồng ý; giáo viên, phụ huynh, học sinh sẽ thấy được danh sách bình chọn.)

hot teen tu thuc 32