Bây giờ là: 14:53:38 on 21.4.2019
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.

Hội xuân 2016

Cùng với các hoạt động thông thường của hội xuân như trang trí vườn trường, gói bánh chưng, dựng gian hàng, thi vẽ tranh... hội xuân năm nay có điểm nhấn là vòng chung kết cuộc thi Hot TB Teen 2016. 

Hội xuân diễn ra đúng ngày 23/12 (âm lịch) với sự tham gia của toàn thể học sinh giáo viên trong trường cũng nhiều phụ huynh đến tham giam, hỗ trợ, tham quan và mua sắm tại các gian hàng.

Dưới đây là một số hình ảnh hội xuân 2016

hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1  hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1  hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1 hot teen truong tu thuc 1