Bây giờ là: 14:44:31 on 21.4.2019
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.

Gương mặt tham dự học sinh thanh lịch 2017 Cấp 2

ĐẠI DIỆN ĐẾN TỪ LỚP 6A1

NGUYỄN BẢO TOÀN - 6A1 - SBD: 01 - Học lực: Giỏi; Hạnh kiểm: Tốt

bao toan 6a1

HOÀNG NGỌC KIM - 6A1 - SBD: 02 - Học lực: Giỏi; Hạnh kiểm: Tốt

ngoc kim 6a1

ĐẠI DIỆN ĐẾN TỪ LỚP 7A1

CAO NGUYỄN MINH CÔNG - 7A1 - SBD: 03 -  Học lực: Giỏi; Hạnh kiểm: Tốt

minh cong

VÕ TRỊNH MINH TÚ - 7A1 - SBD: 04 - Học lực: Giỏi; Hạnh kiểm: Tốt

minh tu

ĐẠI DIỆN ĐẾN TỪ LỚP 8A1

 

NGUYỄN TUẤN HOÀNG - 8A1 -  SBD: 05 - Học lực: Khá; Hạnh kiểm: Tốt

 

LÊ TRẦN THẢO UYÊN - 8A1 - SBD: 06 - Học lực: Giỏi; Hạnh kiểm: Tốt

tuan hoang thao uyen 8a1

tuan hoang thao uyen 8a1 1

ĐẠI DIỆN ĐẾN TỪ LỚP 9A1

 NGUYỄN HOÀNG QUỐC HUY - 9A1 - SBD: 07 - Học lực: Giỏi; Hạnh kiểm: Tốt

huy 9a 11

 ĐỖ NGỌC PHƯƠNG NGHI - 9A1 - SBD: 08 - Học lực: Khá; Hạnh kiểm: Tốt

nghi 8a 11

 nghi 8a1

ĐẠI DIỆN ĐẾN TỪ LỚP 9A2

 HOÀNG CÔNG TRUNG - 9A2 - SBD: 09 - Học lực: Khá; Hạnh kiểm: Tốt

 cong trung 9a1

ĐOÀN KHÁNH CHI - 9A2 - SBD: 10 - Học lực: Giỏi; Hạnh kiểm: Tốt

 khanh chi 9a2