Bây giờ là: 14:47:45 on 21.4.2019
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.

Gương mặt tham dự học sinh thanh lịch 2017 Cấp 3

ĐẠI DIỆN ĐẾN TỪ LỚP 10A1

NGUYỄN HỮU BẰNG - 10A1 - SBD: 11 - Học lực: Giỏi; Hạnh kiểm: Tốt

 THÁI THỊ ÁI VY - 10A1 - SBD: 12 - Học lực: Khá; Hạnh kiểm: Tốt 

huu bang ai vy 10a1

huu bang ai vy 10a1 a

ĐẠI DIỆN ĐẾN TỪ LỚP 10A2

BÙI BÍCH TOÀN - 10A2 - SBD: 13 -  Học lực: Giỏi; Hạnh kiểm: Tốt

NGUYỄN TRẦN ANH THI - 10A2 - SBD: 14 - Học lực: TB; Hạnh kiểm: Tốt

bich toan anh thi 10a2

bich toan anh thi 10a2 1

ĐẠI DIỆN ĐẾN TỪ LỚP 10A3

 NGUYỄN ĐĂNG QUANG - 10A3 -  SBD: 15 - Học lực: TB; Hạnh kiểm: Tốt

dang quang 10a3

 LƯU NHƯ THƯƠNG - 10A3 - SBD: 16 - Học lực: TB; Hạnh kiểm: Tốt

nhu thuong dang quang 10a3

ĐẠI DIỆN ĐẾN TỪ LỚP 11A1

 VŨ ĐỨC DUY - 11A1 - SBD: 17 - Học lực: Giỏi; Hạnh kiểm: Tốt

duc duy 11a1

 NGUYỄN NGỌC DUYÊN AN - 11A1 - SBD: 18 - Học lực: Giỏi; Hạnh kiểm: Tốt

duyen an 11a1

duyen an duc duy 11a1

 ĐẠI DIỆN ĐẾN TỪ LỚP 11A2

 TRẦN HOÀNG MINH - 11A2 - SBD: 19 - Học lực: Khá; Hạnh kiểm: Tốt

hoang minh 11a2

 PHAN THỊ BẢO HÂN - 11A2 - SBD: 20 - Học lực: Khá; Hạnh kiểm: Tốt

bao han 11a2

hoang minh bao han 11a2

  ĐẠI DIỆN ĐẾN TỪ LỚP 11A3

 PHẠM XUÂN TRƯỜNG - 11A3 - SBD: 21 - Học lực: Khá; Hạnh kiểm: Tốt

xuan truong 11a3

 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH - 11A3 - SBD: 22 - Học lực: Giỏi; Hạnh kiểm: Tốt

 phuong thanh 11A3

xuan truong phuong thanh 11A3

ĐẠI DIỆN ĐẾN TỪ LỚP 11A4

 LÊ MINH HOÀNG - 11A4 - SBD: 23 - Học lực: TB; Hạnh kiểm: Tốt

 minh hoang my hien 11a4

 NGUYỄN MỸ HIỀN - 11A4 - SBD: 24 - Học lực: Khá; Hạnh kiểm: Tốt

 my hien 11a4

ĐẠI DIỆN ĐẾN TỪ LỚP 12A1

  NGUYỄN QUANG MINH - 12A1 - SBD: 25 - Học lực: Khá; Hạnh kiểm: Tốt

 quang minh 1a1

 NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT - 12A1 - SBD: 26 - Học lực: Giỏi; Hạnh kiểm: Tốt

 anh nguyet 12a1

ĐẠI DIỆN ĐẾN TỪ LỚP 12A2

  NGUYỄN VŨ TUẤN THÀNH - 12A2 - SBD: 27 - Học lực: Khá; Hạnh kiểm: Tốt

 tuan thanh 12a2

 TRẦN THÚY UYÊN - 12A2 - SBD: 28 - Học lực: Giỏi; Hạnh kiểm: Tốt

 thuy uyen 12a2

tuan thanh thuy uyen 12a2

ĐẠI DIỆN ĐẾN TỪ LỚP 12A3

 LẠI THẾ SƠN - 12A3 - SBD: 29 - Học lực: Khá; Hạnh kiểm: Tốt

 the son 12a3

 ĐINH THỊ THÚY VY - 12A3 - SBD: 30 - Học lực: Giỏi; Hạnh kiểm: Tốt

 thuy vy 12a3

the son thuy vy 12a3

ĐẠI DIỆN ĐẾN TỪ LỚP 12A4

  PHẠM NGUYỄN QUỐC NHẬT - 12A4 - SBD: 31 - Học lực: Khá; Hạnh kiểm: Tốt

 quoc nhat 12a4

 ĐOÀN PHƯƠNG THẢO - 12A4 - SBD: 32 - Học lực: Khá; Hạnh kiểm: Tốt

 phuong thao 12a4

phuong thao quoc nhat 12a4