Bây giờ là: 10:39:21 on 13.6.2021
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.
Thông tin pháp luật số 22
Ngày 11 tháng 8 năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT về quy chế tuyển sinh trung...
 • Lượt xem: 1086
Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 2013
- Ngày 18.6.2013, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật KH&CN...
 • Lượt xem: 1127
Quản lý dạy thêm học thêm tại TP. Hồ Chí Minh
Ban hành quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh Download tài liệu...
 • Lượt xem: 1125
Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2013)
Hiến pháp này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội xhủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày...
 • Lượt xem: 1167
THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 13
TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2014 THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 13 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban...
 • Lượt xem: 1233
Thông tin pháp luật số 12
TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2014 THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 12 Nhằm góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng...
 • Lượt xem: 1234
THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 11
TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2014 THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 11 Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư...
 • Lượt xem: 1221
THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 10
Về việc ban hành Quy chế công tác người nước ngoài học tại Việt Nam. ...

Read more...

 • Lượt xem: 1182
THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 9
Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ...

Read more...

 • Lượt xem: 1306
THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 08
Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật. ...

Read more...

 • Lượt xem: 1203
THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 7
Công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với...

Read more...

 • Lượt xem: 1231
THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 06
Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục ...

Read more...

 • Lượt xem: 1200

Công tác tuần

congtac tuan

Văn bản sở

van ban so

Tin tiêu điểm

hot TUYỂN SINH NH MỚI 2019-2020

Đã có điểm thi TS 10 NH 2018-2019, phụ huynh liên hệ bộ phận học vụ nếu có phúc khảo trước 14h ngày 15/6/2018

Đã có điểm thi nghề THPT khóa ngày 15/6/2018, phụ huynh muốn phúc khảo liên hệ bộ phận học vụ trước ngày 30/6/2018 

 Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2019

 Thông báo cảnh báo nguy cơ "cỏ Mỹ"

 Chung kết cuộc thi Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin

 

 

 

Video hoạt động trường