Bây giờ là: 9:48:53 on 19.2.2020
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.

Hướng dẫn kiểm tra Học Kỳ II THPT- NH 2015-2016

 

Thực hiện kế hoạch năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn kiểm tra

học kỳ II năm học 2015 - 2016, như sau:

1.- Tổ chức kiểm tra

- Trường ra đề và tổ chức kiểm tra chung cho các môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa

lý, Tiếng Anh, Toán học, Vật lý, Hoá học, Sinh học.

- Các môn học còn lại, có thể tổ chức kiểm tra tại lớp.

2.- Khung thời gian kiểm tra

Từ ngày 18/4/2016 đến ngày 07/5/2016.

3.- Hình thức đề kiểm tra

- Môn Tiếng Anh: biên soạn một đề kiểm tra chung cho từng khối lớp.

- Các trường chỉ thực hiện theo chương trình chuẩn: biên soạn một đề kiểm tra

chung cho mỗi môn ở từng khối lớp.

- Các trường thực hiện cả chương trình chuẩn và chương trình nâng cao, mỗi môn

(trừ Tiếng Anh) của khối lớp 10 và 11 biên soạn một đề kiểm tra có hai phần: phần chung bắt buộc và phần riêng tự chọn cho hai chương trình chuẩn và nâng cao. Tỉ lệ điểm giữa

phần chung và phần riêng: môn Ngữ văn là 6/4; môn Lịch sử, Toán là 7/3; môn Địa lý,

Vật lý, Hóa học, Sinh học là 8/2.

* Lưu ý:

- Hiệu trưởng nhà trường báo cáo Kế hoạch kiểm tra học kỳ của đơn vị qua trang

Thông tin quản lý nhà trường (httt.hcm.edu.vn), đồng thời gửi bằng email đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 10/4/2016.

- Các nội dung của đề kiểm tra phải bảo đảm đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh

nội dung dạy học các cấp học theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ

GDĐT.

- Đề kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu bảo mật; nội dung kiểm tra phải bảo đảm tính

chính xác, câu hỏi rõ ràng; nội dung các câu hỏi phải theo tiến độ bài dạy ở kỳ kiểm tra

và sát với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. Chú ý một tỉ lệ phù hợp các câu hỏi

vận dụng, câu hỏi liên hệ với thực tiễn cuộc sống.

3.1- Đối với lớp 12

- Các trường biên soạn đề Vật lý, Hoá học, Sinh học theo hình thức trắc nghiệm

khách quan 4 lựa chọn. Mỗi đề Vật lý, Hóa học, Sinh học gồm 40 câu theo nội dung chung của chương trình chuẩn và chương trình nâng cao.

1


- Đề Tiếng Anh gồm cả hai hình thức trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn và tự luận,

trong đó phần trắc nghiệm khách quan gồm 40 câu, phần tự luận là một bài viết luận

khoảng từ 70 đến 80 từ.

- Các môn kiểm tra chung còn lại của trường, đề ra theo hình thức tự luận.

3.2- Đối với lớp 10, 11

Các môn kiểm tra theo đề chung của trường, đề ra theo hình thức tự luận. Riêng

môn ngoại ngữ có kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và tự luận.

3.3- Đối với môn Ngoại ngữ

* Môn Tiếng Trung và Tiếng Nhật: trường tự ra đề và kiểm tra theo lịch.

* Môn Tiếng Pháp: Thực hiện theo văn bản của Sở GDĐT về hướng dẫn tổ chức

kiểm tra HK II cấp Trung học - Chương trình song ngữ Tiếng Pháp và Tiếng Pháp ngoại

ngữ 2.

4.- Thời gian làm bài kiểm tra

* Lớp 10, 11:


- Toán, Ngữ văn:

- Ngoại ngữ:

- Các môn còn lại:

* Lớp 12:

- Toán, Ngữ văn:

- Các môn còn lại:

5.- Báo cáo

Sau khi kết thúc kiểm tra, Hiệu trưởng các trường THPT gửi nộp các tập tin vi tính

đề và đáp án các môn kiểm tra học kỳ của trường (kể cả các đề, đáp án của các môn kiểm

tra tập trung toàn trường và các đề, đáp án của các môn kiểm tra tại lớp, nếu có, như môn Giáo dục công dân, Công nghệ...) về Sở GDĐT (Phòng Giáo dục Trung học) theo địa chỉ

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thời hạn cuối nộp đề và đáp án: ngày 14/5/2016.

Cấu trúc thư mục cho các tập tin theo phụ lục đính kèm, tên thư mục và tập tin

không đánh dấu tiếng Việt, sau đó chuyển thành một file nén và gửi về địa chỉ email trên

(không nộp đề in trên giấy về Phòng GDTrH).

Yêu cầu các trường nộp báo cáo kế hoạch kiểm tra, đề kiểm tra và đáp án đầy đủ và

đúng hạn, đây là một trong những thông tin để kiểm tra, đánh giá hoạt động của trường.

Nhận được văn bản này, đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT có kế hoạch tổ chức

thực hiện, đảm bảo đúng quy chế và thể lệ thi hiện hành./.

Tải văn bản đầy đủ tại đây

Lịch công tác

congtac

Công tác tuần

congtac tuan

Văn bản sở

van ban so

Tin tiêu điểm

hot TUYỂN SINH NH MỚI 2019-2020

Đã có điểm thi TS 10 NH 2018-2019, phụ huynh liên hệ bộ phận học vụ nếu có phúc khảo trước 14h ngày 15/6/2018

Đã có điểm thi nghề THPT khóa ngày 15/6/2018, phụ huynh muốn phúc khảo liên hệ bộ phận học vụ trước ngày 30/6/2018 

 Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2019

 Thông báo cảnh báo nguy cơ "cỏ Mỹ"

 Chung kết cuộc thi Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin

 

 

 

Video hoạt động trường